Honební společenstvo Panenský Týnec

Držitel honitby Panenský Týnec v katastrech obcí Panenský Týnec, Úherce, Žerotín

ÚŘEDNÍ VÝVĚSNÍ DESKA HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA PANENSKÝ TÝNEC

OZNÁMENÍ - POZVÁNKY - INFORMACE

Oznámení

Oznámení konání valné hromady Honebního společenstva Panenský Týnec dne 3.3.2013 v 13,00 hod. v restauraci NA PILE, Panenský Týnec 164

Pozvánka a program

Pozvánka na valnou hromadu pro členy Honebního společenstva Panenský Týnec dne 3.3.2013 v 13,00 hod. v restauraci NA PILE, Panenský Týnec 164

Program valné hromady:

Zahájení, schválení volebního výboru, sčítačů a zapisovatele VH, hlasování o programu jednání VH

Volba starosty, místostarosty a členů honebního výboru

Seznámení a schválení stanov honebního společenstva

Schválení finančního hospodaření honebního společenstva a rozdělení výnosů

Projednání a schválení využití honitby včetně nájemní smlouvy honitby

Zpráva starosty o stavu honitby a provedených opatřeních v honitbě

Jednání o dalších náležitostech ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb. + diskuse

Závěr – přijetí usnesení

Za HS Panenský Týnec Luboš Křepčík v.r. místostarosta HS Panenský Týnec

Informace

Dokumenty týkající se programu valné hromady jsou k nahlédnutí u místostarosty HS Panenský Týnec č.p. 24

Kontakt

Starosta HS

Kontaktní formulářAdresa

Honební společenstvo Panenský Týnec
Panenský Týnec 101
43905 Panenský Týnec
Czech Republic

Mapa

Top